De mosselmarkt is internationaal geworden. Er worden massaal mosselen geïmporteerd en geëxporteerd.
De inkoopmacht van de grootwinkelbedrijven is daarenboven erg groot geworden. De prijsdruk die daardoor ontstaat, verkleint de investeringsruimte van kwekers en werkt ‘bulkproductie’ in de hand

Bovendien willen mosselkwekers bijdragen aan een duurzame sector wat juist kostenverhogend werkt in de bedrijfsvoering.
Drie ontwikkelingen die met elkaar gecombineerd de toekomst van mosselkwekerij in gevaar brengen. 

 

Over de laatste 15 jaar bedroeg de totale kweek van blauwe mosselen in NW-Europa tussen de 150 en 170 miljoen kilo per jaar.

De gemiddelde aanvoer van blauwe mosselen uit Nederland bedroeg in de afgelopen 15 jaar 47 miljoen kilo per jaar.

Bron: WER April 2018


De verzamelde mosselkwekers willen de mosselcultuur en de Nederlandse Mosselveiling behouden. Dat kan door als kleine kwekers samen te gaan werken in een coöperatie. 

De mosselcultuur is een kwetsbaar erfgoed. De kweek- en visomstandigheden vragen professionaliteit en een sterke mentaliteit. Om respectvol om te gaan met wat de natuur geeft, zijn naast kennis, kunde en doorzettingsvermogen ook innovatie en investeringen nodig.

Ook de mosselveiling staat sterk onder druk omdat steeds meer mosselen buiten de veiling om worden verhandeld. Dit is niet goed voor de kwekers en per saldo niet goed voor de consument die op termijn door de te lage prijzen verstoken dreigt te worden van zorgvuldig gekweekte en gecontroleerde mosselen.

De doelen van Coöperatie De Mossel Compagnie zijn:

  • het gezamenlijk afzetten van bodem-gekweekte mosselen
  • het stroomlijnen van het aanbod van bodem-gekweekte mosselen
  • het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, met als doel het optimaliseren van een breed aanbod van mosselen gedurende het hele jaarseizoen

De kwekers zijn zelf eigenaar van de nieuwe coöperatie en kunnen dus beleid maken zoals dat past bij hun traditie, bij hun vakmanschap en bij hun visie op innovatie. De coöperatie is daarmee ook goed voor het creëren van een duurzaam verantwoorde wijze van mosselkweken conform het mosselconvenant.