De Nederlandse mosselkwekers hebben in oktober 2008 een convenant gesloten waarin onder meer verduurzaming van de mosselvisserij wordt beoogd. Dit convenant is gesloten tussen de (toenmalige) minister van LNV, de Producentenorganisatie-Nederlandse Mosselcultuur (PO-mossel), de Vogelbescherming, de Waddenvereniging, Stichting Wad en Natuurmonumenten.

Dit Convenant loopt in 2018 af en de convenantpartners hebben de intentie en ambitie om in 2018 een derde transitiestap – met een omvang van 10% - te zetten 

De mosselkwekers richten nu Coöperatie De Mossel Compagnie op opdat de kwekers die gehouden zijn aan het mosselconvenant dat na kunnen blijven komen. De derde tranche van het convenant is eigenlijk financieel alleen te behalen door kwekers, het zijn  kleine bedrijven, samen te laten werken.

Bron: Wageningen Economic Research (“WER”) April 2018

Het Mosselconvenant heeft de sector op zijn kop gezet. Positief is dat kwekers minder afhankelijk zijn geworden van de grillen van de natuur. Er worden meer mosselen geproduceerd. Maar die extra productie heeft niet geleid tot meer omzet. Sterker, door de extra kosten voor investeringen in mosselzaadinvanginstallaties én tegelijk lagere mosselprijzen hebben veel kwekers het financieel heel moeilijk gekregen.

Een derde van de bedrijven staat op omvallen.’
---Visserijnieuws, 18 april 2018---

https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/mosselconvenant-zet-rentabiliteit-onder-druk