Mosselkwekers die geïnteresseerd zich aan te sluiten bij de Coöperatie kunnen de volgende informatie opvragen:

-Concept statuten
-Concept bedrijfsplan  
-Inschrijfformulier

In de statuten van de Coöperatie worden de volgende lidmaatschapseisen opgenomen:

  • Hoofdregel
    • Een lid moet alleen of samen met andere leden tenminste 1 geldige kwekersvergunning hebben en die actief exploiteren. (lees: tenminste 1 vergunning niet verhuren aan een niet lid van de coöperatie) 
    • Een lid levert 100% van zijn (direct dan wel indirect) gekweekte en voor consumptie geschikte bodemcultuurmosselen aan de coöperatie.
    • Een lid kan slechts lid zijn indien alle (groeps)maatschappijen die ook bodemcultuurmosselen kweken en waar hij mededingingsrechtelijk gezien zeggenschap over heeft ook lid zijn van de coöperatie (het houden van een minderheidsbelang zonder mededingingsrechtelijk gezien zeggenschap over die onderneming is uitgezonderd, hoeft geen lid te worden vanwege gemis zeggenschap over die onderneming).
  • Uitzondering: in uitzonderingsgevallen kan het bestuur al dan niet voorwaardelijk ontheffing verlenen van een of meer van voormelde eisen.

Contactformulier