Alle kwekers die zich committeren aan de doelstellingen van de coöperatie en die bereid zijn aan de daarbij passende eisen en regels te voldoen (conform principe 1 van de International Cooperative Alliance - ICA) kunnen lid worden van de coöperatie.

De aangesloten leden-kwekers dienen 100% van de door hen gekweekte mossels aan de coöperatie te verkopen. De coöperatie wordt daarmee eigenaar van de mosselen.
De leden maken een prognose van hoeveelheden, stukstallen en periodes waarin zij verwachten de mosselen te kunnen leveren. Aan de hand van de prognoses worden leveringscontracten opgesteld. De coöperatie verrekent de geleverde lading –na aftrek van coöperatiekosten- met de betreffende mosselkweker. Mogelijk zal sprake zijn van een betaling en een nabetaling indien de exploitatie van de coöperatie dat vereist dan wel mogelijk maakt.

Alle aangeboden proefmonsters met daaraan gekoppelde prijsindicaties komen op een openbare lijst. Potentiele kopers kunnen hieruit een keuze maken en orders plaatsen.
Het monster bij levering bepaalt de definitieve kwaliteitscategorie met bijbehorende prijs.

De koper betaalt de prijs via de veiling aan de coöperatie.